چهارشنبه 12 بهمن 1401-0:25 شمسی /2/1/2023 12:25:29 AM
نتایج بر اساس برچسب
مدیرعامل مگاموتورخبر داد:
مدیرعامل مگاموتور از افزایش ظرفیت تولید این شرکت به ۲۵۰۰ دستگاه در سال آینده خبر داد.