دوشنبه 3 آبان 1400-13:46 شمسی /10/25/2021 1:46:44 PM

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول: فریبا رسولی

سردبیر: حمیدرضا بهداد

تحریریه: علیرضا بهداد، نیکو نورعلیزاده، مهدیه بیات 

مدیر فنی: جواد رزاقی

مدیر هنری: رامین براتی

عکاس و گرافیست: مهتاب بیگی

مدیر بازرگانی و روابط عمومی: زهرا بهداد 

پایگاه خبری «خودرونامه» با شماره ۸۶۸۰۳ دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات است. این رسانه برای اصلاح سیاستگذاری‌ها، قانونگذاری‌ها و رفتار سیاستگذاران در بخش خودرو متولد شده است. خودرونامه تلاش می‌کند تا با روایت آنچه که در بخش خودرو کشور می گذرد، تصمیم گیران را برای گرفتن بهترین تصمیم‌ها یاری کند.