سه شنبه 11 مهر 1402-0:28 شمسی /10/3/2023 12:28:51 AM

 صاحب امتیاز و مدیر مسوول: فریبا رسولی آشتیانی 

سردبیر: حمیدرضا بهداد

مدیر فنی: جواد رزاقی

پایگاه خبری «خودرونامه» با شماره ۸۶۸۰۳ دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات است. این رسانه برای اصلاح سیاستگذاری‌ها، قانونگذاری‌ها و رفتار سیاستگذاران در بخش خودرو متولد شده است. خودرونامه تلاش می‌کند تا با روایت آنچه که در بخش خودرو کشور می گذرد، تصمیم گیران را برای گرفتن بهترین تصمیم‌ها یاری کند.