دوشنبه 3 آبان 1400-13:4 شمسی /10/25/2021 1:04:49 PM
نتایج بر اساس برچسب
مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت خبر داد
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در یک سال گذشته و با اجرای برنامه میزهای داخلی‌سا...
مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت مطرح کرد:
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی شد: قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت مانع بزرگ توسعه...
مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت خبر داد
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی شد: قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت مانع بزرگ توسعه...
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دستیابی به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، به شرط رفع برخی م...
مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تا پایان سال ایران خودرو ۱۱۰ هزار دستگاه و سایپا ۴۲ هزار دستگاه خودرو به صورت...