دوشنبه 3 آبان 1400-14:12 شمسی /10/25/2021 2:12:57 PM
نتایج بر اساس برچسب
تردد خودروهای فرسوده به‌ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده در سطح شهرها و جاده‌ها نقش موثری در آلودگی هوا و رخ دادن تصاد...