دوشنبه 15 خرداد 1402-10:31 شمسی /6/5/2023 10:31:09 AM
نتایج بر اساس برچسب
مدیرعامل این شرکت خبر داد
شرکت ایران خودرو خراسان موفق شد در ارزیابی‌های انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، تندیس سیمین مسوولیت های اجتماعی را به دست آ...
در بیست و سومین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز کشور
در بیست و سومین همایش ملی واحد‌های صنعتی، معدنی و خدماتی سبز کشور، ایران خودرو خراسان تندیس سیمین و لوح تقدیر این همایش را کس...