يکشنبه 3 تير 1403-18:5 شمسی /6/23/2024 6:05:59 PM
نتایج بر اساس برچسب
مدیرعامل این شرکت خبر داد
شرکت ایران خودرو خراسان موفق شد در ارزیابی‌های انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، تندیس سیمین مسوولیت های اجتماعی را به دست آ...
در بیست و سومین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز کشور
در بیست و سومین همایش ملی واحد‌های صنعتی، معدنی و خدماتی سبز کشور، ایران خودرو خراسان تندیس سیمین و لوح تقدیر این همایش را کس...